Законодавство

Основними законодавчими актами, які закладають правові основи діяльності профспілок та встановлюють їхні права є:

Загальна Декларація Прав Людини ООН, стаття 23 якої спеціально присвячена праву трудящих на об’єднання у профспілки.

Ратифіковані Україною Конвенції Міжнародної Організації Праці, в тому числі «фундаментальні» Конвенції № 87 та № 98.

Підписавши Статут ООН та ратифікувавши Конвенції МОП №№ 87 і 98, держава Україна надала згоду на їхню обов’язковість та прийняла зобов’язання перед своїми громадянами та міжнародною спільнотою забезпечувати їхнє дотримання.

Статті 36, 43 та 44 Конституції України.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Кодекс законів про працю України, в тому числі Глава XVI, яка безпосередньо стосується діяльности профспілок.